Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień 2023r.

 

I tydzień: Co słychać w przedszkolu?

 • poznanie i utrwalenie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka
 • zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne
 • kształtowanie schematu własnego ciała
 • zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych

 

II tydzień: Jak być bezpiecznym?

 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których wykorzystuje się apteczkę
 • rozwijanie umiejętności opisywania cech przedmiotów i przeliczania
 • utrwalenie numeru alarmowego 112 poprzez śpiew i zabawy przy muzyce
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym

 

III tydzień: Jakie są moje supermoce?

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron
 • rozwijanie mowy koncentracji uwagi
 • kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

IV tydzień: Co się zmienia jesienią?

 • poznawanie oznak jesieni
 • poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj
 • utrwalenie znajomości wyglądu wybranych owoców i warzyw