Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Tematyka zajęć na grudzień 2022:

1.Prąd elektryczny
2.Święta tuż, tuż cz.1
3. Święta tuż, tuż

 

 1. Zapoznanie z wyglądem litery e, E małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 2. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 3. Zapoznanie z pracą górnika. Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy związane z praca górnika i wydobyciem węgla.
 4. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań otaczającym światem brył.
 5. Budzenie radości ze spotkania z Mikołajem. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec gościa, używania form grzecznościowych.
 6. Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich granych na różnych instrumentach. Kształcenie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu. Rozwijanie poczucia rytmu.
 7. Zapoznanie z wyglądem litery r, R małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 8. Zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi. Uświadomienie przestrzegania zasady dotyczącej korzystania z urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci. Wyjaśnienie pojęć: obwód zamknięty, obwód otwarty.
 9. Rozwijanie wyobraźni, skupienia uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości.
 10. Zapoznanie z liczbą 6 w pojęciu kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 11. Zapoznanie dzieci z pojęciem: kolory ciepłe i zimne.
 12. Zapoznanie z wyglądem litery u, U, ó, Ó małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
 13. Uaktywnianie dzieci poprzez różne formy plastyczne.
 14. Zapoznanie z nazwami miesięcy. Zapoznanie dzieci z rolą kalendarza.
 15. Doskonalenie umiejętności budowania dłuższych, logicznych wypowiedzi.
 16. Zapoznanie z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.
 17. Doskonalenie małej i dużej motoryki.
 18. Rozwijanie zdolności aktorskich dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.
 19. Zapoznanie ze zwyczajami witania Nowego Roku.