Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Zadania dydaktyczno- wychowawcze w grupie Króliczki

Marzec 2023r.

Tematyka zajęć:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Dbamy o zdrowie na przedwiośniu.
 3. Nadchodzi wiosna cz. I
 4. Nadchodzi wiosna cz. II
 5. W gospodarstwie

 

 1. Utrwalenie cech pory roku przedwiośnia. Świętowanie pierwszego dnia wiosny.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat rodzajów kwiatów, które zakwitają wiosną. Przypomnienie nazw ptaków, które wracają do Polski po zimie.
 3. Utrwalenie nazw drzew liściastych i iglastych, zwrócenie uwagi na to jak zmienia się las gdy przychodzi wiosna.
 4. Zapoznanie dzieci z przysłowiami ludowymi dotyczącymi przyjścia wiosny.
 5. Rozwijanie pamięci mechanicznej .
 6. Zapoznanie z wyglądem litery c, C ,j , J, ł, Ł oraz w, W małej i wielkiej, pisanej i drukowanej. Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej oraz umiejętności tworzenia zdań poprawnych gramatycznie.
 7. Rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych.
 8. Kształcenie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowych.
 9. Uświadomienie dzieciom wpływu mycia ciała na nasze zdrowie oraz wpływu zdrowego odżywianie na nasz organizm.
 10. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania cech ptaków i ssaków oraz nazw zwierząt mieszkających w gospodarstwie wiejskim.
 11. Zapoznanie z figurami tańca oraz ich nazwami.
 12. Ukazanie piękna muzyki polskich tańców narodowych.
 13. Przygotowanie do nauki pisania poprzez ćwiczenia grafomotoryczne. Doskonalenie precyzyjnego wykonywania znaków literopodobnych.
 14. Wdrażanie do uważnego prowadzenia linii ciągłych.
 15. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej z użyciem przyboru nietypowego. Kształtowanie prawidłowej postawy.
 16. Doskonalenie pojęć matematycznych takich jak dodawanie i odejmowanie utrwalenie umiejętności korzystania ze znaków +, -, =, <, >.
 17. Zapoznanie z liczbą 9 w pojęciu kardynalnym i porządkowym.
 18. Utrwalenie nazw figur geometrycznych oraz ich podstawowych cech.