12-16.04 Dbamy o przyrodę

W tym tygodniu nasz temat brzmi „Dbamy o przyrodę”.  Razem z Panią Madzią przygotowałyśmy zajęcia w troszkę innej formie 🙂 Mamy nadzieję, że się Wam spodobają!

W tym tygodniu dziecko:

 • porządkuje elementy według podanego kryterium;
 • podaje cel i zasady segregowania śmieci;
 • zna niebezpieczeństwa grożące środowisku ze strony człowieka;
 • rozumie znaczenie ochrony przyrody;
 • przelicza elementy zbioru w opanowanym przez siebie zakresie
 • kształtuje pozytywny stosunek do przyrody – rozwija wrażliwość na jej piękno;
 • rozwija poczucie odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze.

Link do dysku z tematem „Dbamy o przyrodę”

6-9.04 Wiosenne powroty

W tym tygodniu nasz temat brzmi „Wiosenne powroty”.  Poznamy bliżej wybrane gatunki ptaków, rozruszamy ciało przy zabawach ruchowych, poćwiczymy nasze rączki podczas wykonywania zadań grafomotorycznych, popracujemy nad kompetencjami matematycznymi.

W tym tygodniu dziecko:

 • rozwija umiejętność uważnego słuchania opowiadania,
 • zapoznaje się z wybranymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
 • wzbogaca wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • rozwija spostrzegawczość, wrażliwość dotykową i sprawność manualną,
 • rozwija umiejętności matematyczne,
 • rozwija sprawność fizyczną.

Link do dysku z tematem „Wiosenne powroty”

29.03 - 02.04 Wielkanoc

Zajęcia zdalne rozpoczynamy świątecznym tematem kompleksowym „Wielkanoc”. W tym tygodniu zapoznamy się z tradycjami wielkanocnymi, wykonamy pisanki i kartki świąteczne, rozruszamy ciało przy zabawach ruchowych a także poćwiczymy nasze rączki podczas wykonywania zadań grafomotorycznych.

W tym tygodniu dziecko:

 • zapoznaje się z tradycjami wielkanocnymi,
 • rozwija sprawność manualną,
 • rozbudza ciekawość poznawczą,
 • rozwija koordynację słuchowo – ruchową,
 • doskonali umiejętności matematyczne,
 • rozwija mowę,
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową.

Link do dysku z tematem „Wielkanoc”

Logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia usprawniające motorykę.

W załączniku przesyłamy link do stron internetowych gdzie można znaleźć przykładowe pomysły na zabawy logopedyczne przygotowane przez panią Kasię oraz ogólnorozwojowe przygotowane przez Panią Basię i Panią Teresę.

Link do strony z Logopedią. 

Link do strony z Zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Link do strony z zajęciami z motoryki.