Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu

Grupa Pszczółki w miesiącu kwiecień brała udział w zajęciach promujących postawy akceptacji i szacunku wobec różnorodności wśród ludzi. Dzieci dzięki ciekawym warsztatom dowiedziały się jakie mamy zmysły i, że każdy z nas może nieco inaczej widzieć i odczuwać świat. Pszczółki wzięły również udział w Niebieskich Igrzyskach, podczas których integrowały się poprzez wspólną zabawę i aktywność ruchową. Niebieskie Igrzyska nie miały na celu wyłonienia zwycięzców, ale pokazanie, że KAŻDY może być zwycięzcą na miarę swoich możliwości. Dlatego właśnie wszystkie dzieciaki otrzymały pamiątkowe medale, gdyż każdy dał z siebie wszystko i wykonał ćwiczenia sportowe najlepiej jak potrafił.