Podsumowanie zebrania dla rodziców 5.09.2022

Zadania wychowawczo - dydaktyczne

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem w przedszkolu
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Jesień w sadzie

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
 2. Zapoznanie dzieci z nową salą i zabawkami.
 3. Przypomnienie imion wszystkich kolegów z grupy.
 4. Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
 5. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania po drogach.
 6. Zapoznanie z rolą policjanta w codziennym życiu.
 7. Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 8. Zapoznanie z metodami komunikacji drogowej.
 9. Zapoznanie z drzewami liściastymi i owocami tych drzew.
 10. Rozwijanie wrażliwości na jesienną kolorystykę.
 11. Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią.
 12. Utrwalenie pojęcia „para”.
 13. Kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów.
 14. Kształtowanie przekonania o konieczności jedzenia owoców i picia soków jako źródła witamin.