Zadania wychowawczo - dydaktyczne

Kwiecień miesiąc świadomości autyzmu.

Grupa Żółwiki wzięła udział w Niebieskich Igrzyskach, których organizatorem jest Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Dzięki krótkiej prelekcji oraz udziale w warsztatach praktycznych Żółwiki poznały pojęcia: spectrum autyzmu oraz różnorodność i inność. Wzięły także udział w zawodach sportowych, które pokazały, że każdy osiąga sukces na miarę swoich możliwości.