Powrót do przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może zdecydować o przejściu szkoły na zdalne lub hybrydowe nauczanie. W tym celu konieczne jest jednak  uzyskanie pozytywnej opinii  właściwego powiatowego inspektora sanitarnego ( decyzja obejmuje czas trwania nauczania zdalnego oraz ilość klas/ grup które są nim objęte) . Dopiero  na tej podstawie stosowną  zgodę  wydaje organ prowadzący i dyrektor.

Mimo wielu prób odwołania się od ostatecznej decyzji, Inspektor Sanitarny wydał zgodę na przejście w tryb zdalny tylko dla grup delfinki, króliczki i żabki. Reszta przedszkola zgodnie z decyzją ma pracować w trybie stacjonarnym.

To czy posłać dzieci do przedszkola czy pozostawić w domu poddaję Państwa indywidualnej decyzji i uprzejmie proszę zakończyć dyskusje, które nic nie wnoszą i nie są w stanie zmienić obowiązujących nas przepisów.

Jeżeli czujecie Państwo  obawę to bardzo proszę zostawić dzieci w domu tym bardziej, że spora część  pracowników (w tym nauczycieli) przebywa w dalszym ciągu na zwolnieniach chorobowych i w związku z tym grupy tak jak w ostatnim czasie nadal będą łączone. Proszę o rozwagę w decyzjach i w komentarzach które zamieszczacie Państwo na różnych portalach. Proszę też mieć na uwadze, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy najprawdopodobniej nie będzie ostatnią taką w tym roku szkolnym.  

Dyr. Przedszkola

Katarzyna Gaudyn

Skip to content