mgr Anna Loska

Staż pracy jako nauczyciel: 8 lat. Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Skip to content