mgr Danuta Krawczyk

Staż pracy jako nauczyciel 37 lat. Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logopedią i terapią pedagogiczną. Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.

Skip to content