Grupa 6-latków (zerówka) która rozwija się dzięki wysiłkowi wychowawcy – Pani mgr Teresy Pietrzyk- Pałka.

Wychowawcę wspiera Pani mgr Katarzyna Hajdys.

Konsultacje dla rodziców (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się) odbywają się  w roku szkolnym 2021/2022:

Teresa Pietrzyk – Pałka – poniedziałki 15:00 – 16:00

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.