Grupa 4-latków która rozwija się dzięki wysiłkowi wychowawcy – Pani mgr Teresy Pietrzyk.
Nauczycielem wspomagającym jest Pani mgr Katarzyna Szymańska a pomocą nauczycieli Pani Dorota Bednarczyk.
Grupa liczy 25 dzieci.

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.