Grupa 5-latków która rozwija się dzięki wysiłkowi wychowawcy – Pani mgr Teresy Pietrzyk, a pomocą nauczycieli Pani Dorota Bednarczyk. Grupa liczy 25 dzieci.

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.