Psycholog

mgr Paulina Woźniak

Godziny konsultacji ( wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się) w poniedziałki w godz. 8 – 9.

Pani Paulina ukończyła studia magisterskie na kierunku „Psychologia”, ze specjalnością kliniczną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Jest również certyfikowanym trenerem TUS i absolwentką „Studium Terapii Dzieci i Młodzieży” w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i ich rodzicami, a swoje doświadczenie zdobywała w przedszkolach, Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz w Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej. Ciągle poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, dotyczących zagadnień rozwoju dziecka, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin.

Logopeda

mgr Anna Kaczmarczyk

Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki na kierunku : „Doradztwo społeczne- nauczycielskie” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także studia magisterskie na kierunku: „Logopedia” w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Logopeda z zamiłowaniem do swojej pracy, który stawia na ciągły rozwój w tej dziedzinie i współpracę z innymi specjalistami ponieważ patrzy na dzieci holistyczne. Terapeuta miofunkcjonalny, a także terapeuta ręki. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku: ” Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Doświadczenie logopedyczne zdobywała w Szpitalu specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, a także w przedszkolach.

Godziny konsultacji ( wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się ) w poniedziałki w godz. 12-13.

Pedagog specjalny

mgr Barbara Wijas

Jest nauczycielem dyplomowanym, który ciągle doskonali swoje kompetencje. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna, specjalność: oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z Zarządzania w oświacie na KIRE w Krakowie.

Godziny konsultacji ( wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się ) we wtorki w godz. 12.30-13.