„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
-Janusz Korczak

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Akademia Przedszkolaka” numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Więcej o projekcie w zakładce „Projekt Akademia Przedszkolaka” na dole strony.

Zapraszamy Państwa do wirtualnego ,,spaceru” po naszym Przedszkolu. Filmik, który przygotowały Nasze kreatywne Panie jest dostępny pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=rOo2fmiB2G8. 

Aktualności

Galeria Przedszkola

Galeria naszego przedszkola znajduje się pod linkiem Galeria zdjęć. Jest to grupa zamknięta na Facebook’u. Jeżeli Państwo chcą do niej dołączyć należy odpowiedzieć na pytanie administratora.
Do grupy przyjmowani są wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających do Naszej placówki.

Sylwetka Absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole na miarę swoich możliwości:

Wykazuje

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia i postępowania,
 • kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,
 • zasad  poszanowania przyrody i środowiska;
 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;