„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
-Janusz Korczak

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Od dnia 03.09.2018 r rozpoczęło swoją działalność Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim. Nasze Przedszkole to miejsce pełne dziecięcego śmiechu i radości. Placówka usytuowana jest na wzgórzu, w budynku byłej Szkoły Podstawowej, blisko głównej trasy wiodącej do Krakowa. Lokalizacja oraz łatwość dojazdu sprawia, że przedszkole zaczyna cieszyć się rosnącą popularnością wśród mieszkańców gminy, na terenie której, prężnie powstają kolejne domy jednorodzinne.

Poznaj Naszą Kadrę

Nauczyciele prowadząc prace dydaktyczno -wychowawczo – opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. Sprawując opiekę nad dziećmi dostosowują metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, zatem każde z nich otoczone jest życzliwą, fachową opieką.

Aktualności

Najnowsze Galerie

Sylwetka Absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole na miarę swoich możliwości:

Wykazuje

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia i postępowania,
 • kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,
 • zasad  poszanowania przyrody i środowiska;
 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;