„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”
-Janusz Korczak

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Akademia Przedszkolaka” numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Więcej o projekcie w zakładce „Projekt Akademia Przedszkolaka” na dole strony.

Aktualności

Najnowsze Galerie

Sylwetka Absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole na miarę swoich możliwości:

Wykazuje

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • podstawowa wiedzę o świecie;
 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • praw dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasad bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasad kultury współżycia i postępowania,
 • kultury i dziedzictwa własnego regionu, symboli narodowych,
 • zasad  poszanowania przyrody i środowiska;
 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć;