Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Szanowni Państwo,
SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO  z dniem 01 września  2020 zmienia siedzibę.  Działalność Poradni będzie kontynuowana pod adresem ul. Fatimska 41a w Krakowie.
Nowy adres sekretariatu poradni to: sekretariat.krakow@sppppk.pl

Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną.

Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z deficytami rozwojowymi.

Współpraca polega na:

 • konsultowaniu i diagnozowaniu dzieci mających dysfunkcje rozwojowe
 • opracowywaniu wspólnie ze specjalistami z poradni programów indywidualnych dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego
 • organizowaniu indywidualnych konsultacji z pracownikami poradni na temat problemu dzieci

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola mają prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego która mieści się na ul. Fatimska 41a w Krakowie.

UWAGA! Informujemy, że Rada Powiatu w Krakowie w dniu 26 lutego 2020r. podjęła Uchwałę Nr XVII/184/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego poprzez zmianę siedziby z ul. Zakątek 2 w Krakowie na ul. Fatimską 41a w Krakowie. W związku z powyższym od dnia 1 września 2020r. działalność Poradni będzie kontynuowana pod adresem ul. Fatimska 41a w Krakowie.

Telefon kontaktowy: (12) 422-27-12

Poradnia oferuje:

 • diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i neurologopedyczną dzieci i młodzieży
 • psychoterapię dzieci, młodzieży oraz rodzin
 • neuroterapię EEG Biofeedback
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej
 • poradnictwo zawodowe
 • grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia „Szkoły dla rodziców”
 • konsultacje dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców ze szkół objętych opieką Poradni
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

W celu uzyskania informacji o dziecku bardzo prosimy o zapoznanie się z Procedurą wydawania informacji o dziecku. Poniżej również wniosek, który należy wypełnić i złożyć u Dyrektora przedszkola.

Procedura-wydawania-informacji-o-dziecku

Wniosek-do-wydanie-informacji-o-dziecku