Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023, przedszkole nie organizuje rekrutacji uzupełniającej. Kandydaci, których wnioski  wpłynęły po 4 maja 2022 roku, zostaną wpisani na listę rezerwową w kolejności uzależnionej od liczby zdobytych punktów (nie alfabetycznej). Będziemy się kontaktować telefonicznie z rodzicami kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej, tylko w przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Podpisanie umów.

Szanowni Państwo,

29.04.2022 na drzwiach głównych przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka na rok szkolny 2022/2023.

Jeżeli Państwa dziecko jest na liście przyjętych, bardzo prosimy aby w dniach 09.05.2022 – 20.05.2022 złożyć w sekretariacie przedszkola podpisaną umowę na czas edukacji Państwa dziecka w naszej placówce.

Jako, że na umowie konieczny jest podpis obojga rodziców, możecie Państwo złożyć ją na dwa sposoby:

  1. odebrać dwa egzemplarze umowy z sekretariatu, podpisać w domu i jeden egzemplarz zwrócić do przedszkola do 20.05.2022
  2. oboje rodzice mogą stawić się do sekretariatu w godzinach jego pracy w w.w. dniach i podpisać umowę na miejscu.

Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Terminy te nie zostaną wydłużone.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem – telefonicznie bądź mailowo.

Pozdrawiamy!

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji

Szanowni Państwo,

na drzwiach wejściowych do przedszkola powieszona została lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka na rok szkolny 2022/2023.

Przypominamy o konieczności złożenia pisemnego oświadczenia woli wyboru przedszkola podpisanego przez obojga rodziców w dniach 19-22.04 w godzinach pracy sekretariatu.

Dokument jest dostępny w sekretariacie przedszkola oraz do samodzielnego wydruku poniżej:

Deklaracja-woli-wyboru-przedszkola-2022

Brak złożonego w terminie dokumentu rozumiemy jako rezygnację z miejsca w przedszkolu i od tej decyzji nie ma odwołań.

Po tym czasie, w przypadku zmian, będziemy informować o ewentualnym zakwalifikowaniu kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej.

Przypominamy również o ochronie danych osobowych i apelujemy o rozwagę w przypadku wykonywania a następnie przesyłania zdjęć zamieszczonych na drzwiach list.

Nie udzielamy informacji telefonicznie!

Pozdrawiamy!

Informacja o publikacji wyników rekrutacji

Szanowni Państwo,

wyniki rekrutacji zostaną podane do Państwa wiadomości we wtorek, 19.04 o godzinie 8:00.

Ze względu na obowiązujące nas przepisy RODO, lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie powieszona wyłącznie na głównych drzwiach wejściowych do przedszkola.

Otwarcie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA DLA NOWYCH KANDYDATÓW

Szanowni Państwo,

Rekrutacja trwa w dniach 18-31.03.2022

Zapraszamy do składania wniosków na rok szkolny 2022/2023.

Dysponujemy następującą liczbą wolnych miejsc:

Dla dzieci 3 – letnich, rok urodzenia 2019 – 65 miejsc

Dla dzieci 4 – letnich, rok urodzenia 2018 – 0 miejsc

Dla dzieci 5- letnich, rok urodzenia 2017 – 2 miejsca

Dla dzieci 6 – letnich, rok urodzenia 2016 – 0 miejsc

 

Komplet dokumentów można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej przedszkola (poniżej) www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl oraz osobiście w sekretariacie.

Wypełnione dokumenty należy składać wyłącznie osobiście, przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka, w sekretariacie przedszkola w godzinach jego otwarcia 7:30 – 15:30

Dodatkowo, w dniach 24.03, 28.03 i 31.03 godziny pracy sekretariatu zostaną wydłużone do 17:00, aby każdy z Państwa zdążył dostarczyć dokumenty.

Przyjmujemy wyłącznie kompletne dokumenty wraz z załącznikami. Nie ma możliwości doniesienia brakujących dokumentów w późniejszym terminie.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana zgodnie z obowiązującym harmonogramem, który znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA.

Bardzo prosimy śledzić informacje dotyczące rekrutacji i pilnować jej terminów.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem przedszkola telefonicznie pod numerem: 12 387 10 42 wew. 1.1 oraz mailowo na adres: sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Wniosek rekrutacyjny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wirtualny spacer po przedszkolu

Szanowni Państwo,

ze względów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie zorganizować w tym roku dla Państwa Dni Otwartych w przedszkolu podczas rekrutacji.

Stacjonują u nas uchodźcy z Ukrainy, z tego też względu zaplanowanie różnych wydarzeń jest dość trudne, ponieważ sytuacja jest dynamiczna.

Wychodząc jednak na przeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom o wejście do przedszkola, nasze kreatywne Panie Nauczycielki przygotowały wirtualny spacer po przedszkolu.

Zapraszamy więc do „Akademii Przedszkolaka”- do sal przedszkolnych, na plac zabaw. Zobaczcie jak dzieciom mija czas, jak się bawimy i uczymy.

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z sekretariatem przedszkola pod numerem: 123871042 wew. 1.1 oraz mailowo na adres: sekretariat@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=rOo2fmiB2G8&ab_channel=AkademiaPrzedszkolaka

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zakresem dat.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Zarzadzenie-rekrutacja-2022