Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

W Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Akademia Przedszkolaka”

numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł

Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:

150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Od dnia 03.09.2018 r rozpoczęło swoją działalność Samorządowe Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA w Wysiołku Luborzyckim. Nasze Przedszkole to miejsce pełne dziecięcego śmiechu i radości. Placówka usytuowana jest na wzgórzu, w budynku byłej Szkoły Podstawowej, blisko głównej trasy wiodącej do Krakowa. Lokalizacja oraz łatwość dojazdu sprawia, że przedszkole cieszy się rosnącą popularnością wśród mieszkańców gminy.

W sąsiedztwie przedszkola znajduje się Szkoła Podstawowa, a na parterze budynku powstał Samorządowy Żłobek „Małe Misie”, z którym przedszkole ściśle współpracuje organizując wspólne uroczystości i zajęcia dla dzieci. Jest to więc duży kompleks szkolny, w którym dziecko może zostać objęte opieką od żłobka aż do ukończenia szkoły podstawowej, dzięki czemu nikt nie będzie się tu czuł anonimowo. Każde dziecko zostanie dobrze poznane i otoczone opieką.

Budynek przedszkolny otoczony jest zielenią. Do dyspozycji przedszkolaków są dwa place zabaw wyposażone w różnorodny sprzęt ogrodowy. Planowana jest również rozbudowa placu zabaw i doposażenie istniejących placów w nowe sprzęty ogrodowe.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00 i może zapewnić miejsce dla 250 dzieci, którym stwarza doskonałe warunki pobytu i zabawy w estetycznie urządzonych dziesięciu salach dydaktycznych.

W każdej z grup przebywa do 25 dzieci w zbliżonym wieku. Sale wyposażone są w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, maty do kodowania, roboty interaktywne, liczne pomoce, różnorodne kąciki zabaw dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Przedszkole dysponuje także wewnętrzną salą zabaw, salą gimnastyczną w której odbywają się zajęcia rytmiczne oraz gimnastyka korekcyjna. Dodatkowo, dzięki projektom unijnym, w których przedszkole brało udział, mamy wyjątkową salę SI – wyposażoną w sprzęt najwyższej jakości, w której możemy wspomagać rozwój dzieci z większymi potrzebami. Dodatkowo, posiadamy Salę Doświadczania Świata, która wyposażona jest w sprzęt terapeutyczny pozwalający na stymulację wszystkich zmysłów dziecka. Sala ta wykorzystywana jest do terapii ale również do rozwoju wszystkich dzieci. Powierzając nam w opiece swoje dziecko, możecie być Państwo pewni, że wraz z profesjonalną kadrą, zadbamy o jego wyjątkowe i całkiem zwyczajne potrzeby.

Przedszkole jako placówka opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczna będzie kładła duży nacisk na współpracę ze środowiskiem.

Na terenie przedszkola organizowane będą spotkania integrujące dzieci i środowisko rodzinne dziecka . Integracji tej służyć będzie organizacja uroczystości, warsztatów oraz pikniku rodzinnego.
Na terenie placówki działa także Rada Rodziców, która jest wsparciem dla wszystkich podejmowanych przez przedszkole działań, oferując pomoc przy ich organizacji, jak również wspierając te działania finansowo.

W przedszkolu, wraz z dyrektorem zatrudnionych jest dziewiętnastu nauczycieli oraz czternastu pracowników obsługi i administracji.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania- szkoleniach, warsztatach, kursach, co sprzyja osiąganiu dobrych wyników w pracy z dziećmi.

Nauczyciele prowadząc prace dydaktyczno -wychowawczo – opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im opiece dzieci. Sprawując opiekę nad dziećmi dostosowują metody i sposób oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, zatem każde dziecko otoczone jest życzliwą, fachową opieką.