Liski to grupa licząca 24 dzieci w wieku 3 lat.
Wychowawcą jest Pani mgr Aneta Grabowska, którą wspiera, w pracy w grupie, Pani Dominika Pietras.
Kwestiami porządkowymi i organizacyjnymi w grupie zajmuje się pomoc nauczyciela, Pani Izabela Wójcik.

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.