Liski to grupa licząca 25 dzieci w wieku 5 lat.
Wychowawcą jest Pani mgr Aneta Grabowska.

Wychowawcę wspiera Pani Aleksandra Pitera.

Pomocą nauczyciela jest Pani Izabela Wójcik.

Konsultacje dla rodziców (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się) odbywają się  w roku szkolnym 2021/2022:

Aneta Grabowska – wtorki od 16:00 do 17:00

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.