Liski to grupa licząca 25 dzieci w wieku 4,5 lat.
Wychowawcą jest Pani mgr Aneta Grabowska, którą wspiera, w pracy w grupie, Pani mgr Magdalena Latosińska.
Kwestiami porządkowymi i organizacyjnymi w grupie zajmuje się pomoc nauczyciela, Pani Izabela Wójcik.

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza Galeria Zdjęć.