Informacje organizacyjne dla rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu – znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań związanych z organizacją pracy przedszkola.

Przedszkole

Mając na uwadze właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym tak organizujemy proces wychowawczo – dydaktyczny, by dziecko mogło uczyć się – bawiąc i bawić się ucząc.

Nauczycielki wykorzystują szereg metod i form pracy ukierunkowanych na uczenie się przez doświadczanie i nastawionych na własną aktywność dziecka. Zakładają one dostarczanie dziecku wiedzy, przeżywanie i doświadczanie siebie, rozwijanie zdolności poprzez praktyczne działanie i dzielenie się swoimi przeżyciami.

Stosujemy między innymi następujące metody i formy pracy:

 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe, taneczne, naśladowcze, opowieści ruchowe,
 • relaksację, elementy terapii przez muzykę i sztukę,
 • inscenizacje, scenki dramowe,
 • bajki terapeutyczne,
 • techniki twórczego myślenia.

Stosujemy między innymi następujące metody i formy pracy:

 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe, taneczne, naśladowcze, opowieści ruchowe,
 • relaksację, elementy terapii przez muzykę i sztukę,
 • inscenizacje, scenki dramowe,
 • bajki terapeutyczne,
 • techniki twórczego myślenia.

Wykorzystujemy elementy następujących metod i programów edukacyjnych:

 • Wprowadzenia dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak,
 • Metody wspomagania rozwoju umysłowego E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
 • Pedagogiki zabawy KLANZA,
 • Metody Dramy,
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Twórczych metod aktywności ruchowej A.,M. Kniesów, R. Labana, K. Orffa,
 • Kinezjologii edukacyjnej P. Denissona,
 • Systemu Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej,
 • Metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss,
 • Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Metody projektów,
 • Programu rozwijania percepcji wzrokowej M. Frostig,
 • Metody pedagogiki twórczości.

W naszym Przedszkolu stawiamy na:

 • Naukę przez zabawę
  Nasze zabawy to nie tylko rozrywka – to przede wszystkim nauka w przystępnej dla maluchów formie.
 • Zajęcia Edukacyjne
  Prawidłowy rozwój umysłowy naszych podopiecznych to nasz priorytet.
 • Radość i pogodę ducha
  Dbamy aby każde dziecko było radosne i uśmiechnięte.
 • Bezpieczne Zabawki oraz Gry
  Zapewniamy dostęp do szerokiego wyboru bezpiecznych zabawek oraz gier edukacyjnych.
 • Troskę oraz Opiekę
  O każde dziecko dbamy i troszczymy się jak o własne.
 •  Zajęcia Ruchowe
  Pamiętamy również o zdrowym rozwoju fizycznym naszych podopiecznych.