Głosowanie budżet obywatelski

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


Ruszyło głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jest tam zgłoszony projekt, którym objęta jest również gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
Celem projektu jest umożliwienie dzieciom mieszkającym na wsi optymalnego rozwoju i korygowanie ich nieprawidłowej postawy „zawczasu”.
Jeśli projekt wygra zajęciami gimnastyki korekcyjnej zostaną objęte dzieci z małych wiosek mieszczących się w powiecie krakowskim. Będą to między innymi dzieci mieszkające w małych wioskach na terenie gmin Wieliczka, Ochojno, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice. Zajęcia będą odbywać się co tydzień przez cały rok.
Głosowanie jest bardzo proste. Wystarczy wejść pod link https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie
podać swoje dane, wybrać Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny – powiaty: krakowski [bez m. Kraków] i zagłosować na projekt KOM 40 – Zadbajmy o prawidłową postawę naszych dzieci – wyrównywanie szans dla dzieci z terenów wiejskich.
By projekt został zrealizowany potrzeba jest jak największa liczba głosów. Zachęcamy, więc do głosowania.

Skip to content