Grupa liczy x dzieci w wieku x-lat.
Wychowawcą grupy jest Pani x. Wspiera ją Pani x.
O Państwa dzieci dba również pomoc nauczyciela – x.

Aktualności grupy.

Karty pracy.

Nasza galeria zdjęć.