Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola uczestniczą w następujących zajęciach:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli i wynikają one z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dodatkowo nauczycieli wspierają rozwój dzieci realizując różnorodne projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia prowadzone przez Panią mgr Aleksandrę Rążewską.

Kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat, pozwala na jego lepsze opanowanie i posługiwanie się nim. Wspomaga zdolność uczenia się, koncentrację oraz zapamiętywanie.

Dzieci poznają na zajęciach podstawowe zwroty grzecznościowe oraz słowa z różnych grup tematycznych. Poprzez zabawę, piosenki i scenki rodzajowe dzieci w naturalny sposób zaczynają używać języka. Podczas wspólnej nauki przedszkolaki otwierają się na siebie nawzajem oraz na inne kultury.

RYTMIKA

Rytmika to zajęcia muzyczno-ruchowe, prowadzone przez Panią Małgorzatę Piotrowicz  – osoba z wykształceniem muzyczno-pedagogicznym oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Rytmika to czas wspólnej zabawy – dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych, poznają instrumenty i mają możliwość na nich grać. Dodatkowo poznają różne gatunki muzyczne. Rozwijają swoje umiejętności i pasje poprzez śpiew, ruch i dobrą zabawę.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia prowadzone przez Pana Macieja Barana.

Gimnastyka korekcyjna ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała i utrzymanie sprawności fizycznej dziecka.

Ćwiczenia wpływają na poprawienie funkcjonowania układu krążeniowego, oddechowego i narządów ruchu. Utrwalają nawyk przybierania prawidłowej postawy ciała. Ponadto zajęcia kompensują niedobór ruchu oraz podnoszą wydolność i sprawność fizyczną dziecka. Nasz specjalista, Pan Maciej Baran, który prowadzi zajęcia, dba o to, aby gimnastyka korekcyjna kojarzyła się przedszkolakom ze świetną zabawą.

RELIGIA

Dzieci poprzez zabawy, piosenki i słuchanie opowieści biblijnych poznają życie Jezusa oraz podstawowe prawdy wiary. Uczestniczenie w grupowej katechezie jest okazją do wspólnej modlitwy oraz nauki.

Religia odbywa się w grupach: Żabki, Delfinki i Niedźwiadki.

Zajęcia prowadzi Pani Katechetka Dorota Rodak.