Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Akademia Przedszkolaka”

numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym „Akademia Przedszkolaka” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Relacje z realizowanych zajęć w zakładce NASZE GALERIE.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł

Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:

150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”

Główne zadania:

  • utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
  • rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
  • zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.

Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:

  • 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
  • 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

Dokumenty