Jeżyki to grupa przedszkolna licząca 25 dzieci w wieku 3,5-4 lat. Wychowawcą jest Pani mgr Anna Loska.

Wychowawcę wspiera Pani mgr Aleksandra Pitera.

W pracy w grupie pomaga także pomoc nauczyciela – Pani Małgorzata Trędowska.

Konsultacje dla rodziców (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się) odbywają się  w roku szkolnym 2021/2022:

Anna Loska – wtorki od 15:00 do 16:00

Aleksandra Pitera – czwartki od 16:00 do 17:00

Aktualności grupy.

Galeria zdjęć grupy.