Jeżyki to grupa przedszkolna licząca 25 dzieci w wieku 4,5 – 5 lat. Wychowawcą jest Pani mgr Anna Loska.

Wychowawcę wspiera Pani mgr Aleksandra Pitera.

W pracy w grupie pomaga także pomoc nauczyciela – Pani Małgorzata Trędowska.

Konsultacje dla rodziców (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się) odbywają się  w roku szkolnym 2022/2023:

Anna Loska –

Aleksandra Pitera –

Aktualności grupy.