W przedszkolu, wraz z dyrektorem zatrudnionych jest dziewiętnastu nauczycieli oraz czternastu pracowników obsługi i administracji.

Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania szkoleniach, warsztatach, kursach, co sprzyja osiąganiu dobrych wyników w pracy z dziećmi.

Nauczyciele prowadząc prace dydaktyczno -wychowawczo – opiekuńczą są odpowiedzialni za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonej im opiece dzieci. Sprawując opiekę nad dziećmi dostosowują metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, zatem każde dziecko otoczone jest życzliwą, fachową opieką nauczycieli i pracowników Przedszkola.