Zasady zachowania obowiązujące w przedszkolu Akademia Przedszkolaka.

 1. Przychodząc do przedszkola witamy się z nauczycielem i z dziećmi, mówiąc „Dzień Dobry”, a idąc do domu mówimy „Do widzenia”.
 2. Pamiętamy o używaniu „czarodziejskich” słów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 3. Przestrzegamy umów grupowych w formie obrazkowego kodeksu.
 4. Przepraszając podajemy rękę osobie, którą przepraszamy.
 5. Po przedszkolu nie biegamy, zachowujemy się bezpiecznie.
 6. Uważnie słuchamy tego, co mówi Pani.
 7. Na zajęciach mówimy pojedynczo, podnosząc rękę do góry lub winny sposób sygnalizujemy chęć wypowiedzi.
 8. Po zajęciach sprzątamy miejsce, przy którym pracowaliśmy.
 9. Nie wychodzimy z sali bez zgody nauczyciela.
 10. Prawidłowo wykonujemy czynności higieniczne – dozowanie wody, używanie mydła, korzystanie z ręcznika, toalety, z przyborów do mycia zębów.
 11. Do toalety wychodzimy pojedynczo.
 12. Wyrabiamy umiejętność pracy i zabawy w zespole.
 13. Współpracujemy z kolegami, skupiamy uwagę na danej czynności, nie przeszkadzamy innym, przyjmujemy właściwą postawę.
 14. Podczas zabawy nie krzyczymy i nie podnosimy głosu.
 15. Nie zabieramy innym dzieciom zabawek, jesteśmy dla siebie mili i koleżeńscy.
 16. Po zakończonej zabawie sprzątamy salę, odkładając zabawki na wyznaczone miejsce.
 17. Śmieci zawsze wrzucamy do kosza.
 18. Dbamy o czystość i porządek w półeczce indywidualnej i nie zabieramy niczego z półeczki kolegi lub koleżanki.
 19. Właściwie zachowujemy się przy stole i kulturalnie spożywamy posiłki.
 20. Umiejętnie posługujemy się sztućcami, korzystamy z kubka i serwetek.
 21. Nie przeszkadzamy innym w jedzeniu, eliminujemy głośne rozmowy i w miarę możliwości staramy się zjeść swoja porcję.
 22. Przestrzegamy zasad bezpiecznego poruszania się po drogach podczas spacerów, wycieczek i wyjazdów, zabaw w ogródku przedszkolnym i na boisku, prawidłowo reagujemy na sygnały i polecenia nauczyciela, nie oddalamy się od grupy.

Każdego dnia w przedszkolu nauczyciel odwołuje się do wyżej wymienionych zasad obowiązujących w przedszkolu wybierając te, które w danej sytuacji wychowawczej są mu niezbędne. Nauczyciel może odwołać się do „KODEKSU GRUPOWEGO”, który w formie graficznych obrazków ilustruje zasady zachowania obowiązujące w danej grupie wiekowej.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO