Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu.

Grupa Biedronki w miesiącu kwietniu wzięła udział w „Niebieskich Igrzyskach”, które składały się z dwóch części: edukacyjnej i sportowej. Dzięki części edukacyjnej dzieci nauczyły się dostrzegać różnice i podobieństwa między sobą. Poznały wcześniej nieznane im pojęcia, takie jak : akceptacja, inność, różnorodność. W części sportowej dzieci wzięły udział w różnych konkurencjach, liczyła się dobra zabawa – każdy był tego dnia zwycięzca. To był świetnie spędzony czas!