Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień 2024

TYDZIEŃ I: CZEGO POTRZEBUJĄ ZWIERZĘTA?

 • rozwijanie mowy;
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt;
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • wzbogacenie wiadomości na temat psa;
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

TYDZIEŃ II: CO POTRAFIĄ ZWIERZĘTA?

 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • poznawanie charakterystycznych cech wybranych zwierząt;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych;
 • reagowanie na zmiany dynamiczne;
 • doskonalenie percepcji słuchowej;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt;
 • rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ III: MAMY RÓŻNE CHARAKTERY

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;
 • wprowadzenie pojęć długi, krótki,
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • wyzwalanie umiejętności okazywania emocji poprzez kontakt z muzyką,
 • rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie;
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy.

TYDZIEŃ IV:  JAK DBAM O NASZĄ PLANETĘ

 • rozwijanie mowy;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • utrwalenie znajomości kolorów pojemników używanych do segregacji odpadów;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką;
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zdobywanie informacji na temat wyglądu i przeznaczenia koszy na śmieci;
 • rozwijanie umiejętności manualnych.

TYDZIEŃ V:  W JAKIM KRAJU MIESZKAM?

 • poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie;
 • stosowanie określeń wysoko – nisko;
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • rozwijanie sprawności manualnej.