Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień 2022

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu

Dziecko:

– zna zasady oraz normy zabaw i pracy w grupie ,

– zna zasady bezpiecznej zabawy na placu przedszkolnym,

– wypowiada się na określony temat.

Tydzień 2: Bezpieczna droga do przedszkola

Dziecko:

-stosuje zasady bezpieczeństwa podczas spaceru,

– wie, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię,

– wypowiada się na temat drogi z domu do przedszkola.

Tydzień 3: Jesień w parku i lesie

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa niektóre drzewa,

– wymienia cechy parku i lasu, dostrzega różnice między nimi,

– zna wybrane zwierzęta leśne,

– zna niektóre grzyby jadalne i trujące

Tydzień 4: Jesień w sadzie i ogrodzie

Dziecko:

– wyjaśnia pojęcia sad i ogród,

– lepi wybrany owoc z masy solnej,

– rozpoznaje i nazywa owoce.