Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień 2023

Tydzien1 : Co słychać w przedszkolu?

 • wypowiada się o sobie w kontekście grupy, wypowiada się pełnymi zdaniami
 • aktywnie uczestniczy w ustalaniu kodeksu grupowego
 • nazywa pomieszczenia przedszkola
 • rozpoznaje zapis swojego imienia
 • buduje zabawki z klocków w kształcie figur geometrycznych

Tydzień 2: Jak być superbezpiecznym?

 • dzieli nazwy obrazków na sylaby
 • uważnie słucha piosenki, śpiewa jej refren i zwrotkę
 • podaje sposób, w jaki udzieliłoby pierwszej pomocy
 • klasyfikuje figury na podstawie kształtu, rozpoznaje i nazywa koło
 • odszukuje znaki drogowe w najbliższej okolicy, bezpiecznie przechodzi przez jezdnię

Tydzień 3: Jakie są moje supermoce?

 

 • obserwuje narząd węchu zwierząt na zdjęciach
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uważnie słucha wiersza, nazywa i rozpoznaje podstawowe emocje
 • rysuje palcami wzory na tacy z kaszą manną
 • maszeruje w rytmie muzyki

Tydzień 4: Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 • aktywnie uczestniczy w poznawaniu przyrody jesienią, obserwuje i nazywa oznaki jesieni,
 • umownie reaguje na zdania prawdziwe i zdania fałszywe
 • wskazuje, co zniknęło spod chusty
 • wypowiada się na temat opowiadania, wymienia oznaki jesieni
 • przechodzi bosymi stopami po ścieżce sensorycznej