Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Wrzesień 2022

Zadania wychowawczo- dydaktyczne, miesiąc marzec, Niedźwiadki

Tydzien1 : W marcu jak w garncu

 • wie, jakie zjawiska atmosferyczne występują wczesną wiosną
 • zna symbole zapisu pogody i potrafi się nimi posługiwać
 • opisuje zmiany zachodzące wczesną wiosną w przyrodzie

Tydzień 2: Dbamy o zdrowie na przedwiośniu

 • potrafi rozpoznać zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze
 • zna warunki potrzebne do wzrostu rośliny
 • wie, co to jest higiena osobista i jak należy o nią dbać
 • wie, jak należy postępować w razie choroby

Tydzień 3: Doznawanie uczuć jest ważne

 • potrafi rozpoznać i nazwać emocje u siebie i innych
 • doskonali umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • wypowiada się na temat swojego samopoczucia w danej chwili

Tydzień 4: Matematyka na co dzień

 • operuje cyframi od 1-10
 • precyzyjnie rysuje ślaczki
 • wie do czego służy waga, próbuje ważyć różne przedmioty i wyciąga wnioski
 • potrafi posługiwać się umowną miarą

Tydzień 5: Zabawy w programowanie

 • zna kształty figur geometrycznych
 • próbuje programować używając cyfr i kształtów
 • układa i kontynuuje rytmy według podanego wzoru
 • układa algorytm przyjścia do przedszkola