Zadania dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień miesiąc świadomości autyzmu.

Kwiecień stał się miesiącem akceptacji autyzmu dlatego też, grupa Sówki zaangażowała się w akcję promującą akceptację i szacunek wobec różnorodności ludzi. Akcja składała się z Niebieskich Igrzysk, w których każdy był zwycięzcą oraz zajęć edukacyjnych wyjaśniających postrzeganie świata przez dzieci z autyzmem. Był to owocny czas radości, tolerancji, szacunku i współpracy.