Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu.

Przez cały miesiąc dzieci z grupy Wiewiórki uczestniczyły w różnych akcjach orgaznizowanych na terenie przedszkola dotyczących poszerzenia świadomości na temat autyzmu. Dzięki warsztatom prowadzonym przez Panią Psycholog i Panią Logopedę dzieci mogły sensorycznie poczuć jak czują się dzieci ze spektrum. W czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych dowiedziały się, że każdy człowiek różne rzeczy może odczuwać inaczej, ale mimo to każdy z nas jest ważny. Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu Wiewiórki wzięły również udział w zawodach sportowych zatytułowanych „Niebieskie igrzyska”.