Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze w grupie Żabki na miesiąc luty

 

  1. Tydzień – „Koncentracja, uwaga, pamięć, wyobraźnia”

Dziecko:

– potrafi się skoncentrować na wykonaniu zadania

-układa zdania, w których poszczególne wyrazy rozpoczynają się na określoną głoskę

– dokonuje syntezy wzrokowej

  1. Tydzień – „Figury Geometryczne”

Dziecko:

– zna figury geometryczne, potrafi wskazać przedmioty przypominające kształtem koło, trójkąt, prostokąt kwadrat

– dzieli nazwy figur na sylaby

– kontynuuje ciąg rytmiczny

3.Tydzień – „Karnawał”

Dziecko:

– doświadcza przyjemnych doznań wynikających udziału we wspólnych zabawach i konkursach

– potrafi wykonać maskę karnawałową

–  zna zwyczaje karnawałowe w różnych krajach

  1. Tydzień- „Zwierzęta egzotyczne”

Dziecko:

– rozwiązuje zagadki o zwierzętach egzotycznych

– wypowiada się na temat usłyszanego tekstu, słucha ze zrozumieniem