Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Podpisanie umów

Szanowni Państwo,

29.04.2022 na drzwiach głównych przedszkola zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka na rok szkolny 2022/2023.

Jeśli Państwa dziecko jest na liście przyjętych, bardzo prosimy aby w dniach 09.05-20.05.2022 złożyć w sekretariacie przedszkola podpisaną umowę na czas edukacji Państwa dziecka w naszej placówce.

Jako, że na umowie konieczny jest podpis obojga rodziców możecie Państwo złożyć ją na dwa sposoby:

  1. odebrać dwa egzemplarze umowy z sekretariatu, podpisać w domu i jeden podpisany egzemplarz zwrócić do przedszkola do 20.05.2022
  2. oboje rodzice mogą stawić się w sekretariacie przedszkola w godzinach jego pracy i podpisać umowę na miejscu.

Niepodpisanie umowy w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Terminy te nie zostaną wydłużone.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z sekretariatem – telefonicznie lub mailowo.

Skip to content