Szkolenie Lider HR

Szanowni Państwo,

W okresie od września do grudnia 2021 roku, kadra zarządzająca przedszkolem brała udział w projekcie „Lider HR zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”.

Projekt miał charakter cyklicznych spotkań z certyfikowanymi szkoleniowcami, które skupiały się na wszystkich obszarach zarządzania zespołem oraz zasobami ludzkimi.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Skip to content