mgr Barbara Wijas

Staż pracy jako nauczyciel 10 lat, wykształcenie: Pedagogika Rewalidacyjna, specjalność: Oligofrenopedagogika – studia 5letnie – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – studia podyplomowe. Ukończony kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie ma KIRE.

Skip to content