mgr Edyta Haber

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku politologia oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy zawodowej stara się zarażać dzieci pozytywną energią oraz pomaga im poznać i zrozumieć otaczający świat. Na co dzień kieruję się myślą Janusza Korczaka ,, Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

Skip to content