mgr Katarzyna Poręba

Staż pracy jako nauczyciel 8 lat. Wykształcenie: studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Skip to content