mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych, kierunek- integracja sensoryczna.

Skip to content