mgr Aleksandra Wójcik

mgr Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik – wychowawca grupy Delfinki. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika – Społeczno – Opiekuńcza oraz studia podyplomowe na kierunku Logopedia. Oprócz zajęć w grupie Delfinki, […]

mgr Karolina Hatny

Staż w pracy jako nauczyciel 1 rok. Ukończone studnia licencjackie na kierunku matematyka, specjalność: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończone studia magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie […]

mgr Malwina Chronowska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Anna Loska

Staż pracy jako nauczyciel: 7 lat. Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w […]

mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 5 lata. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą. Obecnie […]
Skip to content