mgr Malwina Chronowska

mgr Malwina Chronowska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Anna Loska

Staż pracy jako nauczyciel: 7 lat. Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w […]

mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz  studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Aneta Grabowska

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską oraz biologią eksperymentalną i środowiskową, również na UP ukończony kierunek […]

mgr Angelika Węgrzyn

Staż pracy jako nauczyciel 5 lata. Ukończone studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie ukończone na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Dodatkowe […]
Skip to content