mgr Krystyna Pabiś

mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 2 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz  studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Aneta Grabowska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską oraz biologią eksperymentalną i środowiskową, również na UP ukończony kierunek […]

mgr Angelika Węgrzyn

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Ukończone studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie ukończone na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Dodatkowe […]

mgr Ksenia Goły

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym w Kielcach na kierunku filologia polska, studia podyplomowe na Wszechnicy Świętokrzyskiej na kierunku edukacja wczesnoszkolna i […]
Skip to content