Małgorzata Herjan

mgr Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik – wychowawca grupy Delfinki. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika – Społeczno – Opiekuńcza oraz studia podyplomowe na kierunku Logopedia. Oprócz zajęć w grupie Delfinki, […]

mgr Malwina Chronowska

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Polska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studia podyplomowe Edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Anna Loska

Staż pracy jako nauczyciel: 8 lat. Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w […]

mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą. Obecnie […]

mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz  studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]
Skip to content