mgr Katarzyna Szymańska

mgr Katarzyna Szymańska

Staż pracy jako nauczyciel 4 lata. Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską oraz biologią eksperymentalną i środowiskową, również na UP ukończony kierunek pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

mgr Katarzyna Poręba

Staż pracy jako nauczyciel 10 lat. Wykształcenie: studia licencjackie i magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe z logopedii oraz kurs z terapii ręki. W czasie

mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 7 lat. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych, kierunek- integra

mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz  studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

mgr Monika Sroga

Jestem nauczycielem z 5letnim stażem. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika spoleczno- opiekuńcza na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na tym samym Uniwersytecie.

mgr Angelika Węgrzyn

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Ukończone studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie ukończone na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Dodatkowe zainteresowania fotografia dziecięca.

mgr Edyta Haber

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku politologia oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończone szkolenie nadające tytuł Terapeuty Ręki. W pracy zawodowej stara się z

mgr Teresa Pietrzyk – Pałka

Staż pracy jako nauczyciel 8 lat. Ukończone studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia podyplomowe z Terapii Integracji Sensorycznej ukończone na KIRE. Ukończone szkolenie nadające tytuł Terapeuty Ręki.
Skip to content