mgr Anna Loska

mgr Anna Loska

Staż pracy jako nauczyciel: 8 lat. Studia magisterskie z pedagogiki rewalidacyjnej, specjalność: pedagogika terapeutyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem na Uniwersytecie Pedagogicznym w […]

mgr Mariola Gąciarz

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Wykształcenie : licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz magister pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Akademia Ignatianum w Krakowie. Studia podyplomowe zarządzanie oświatą. Obecnie […]

mgr Magdalena Latosińska

Staż pracy jako nauczyciel 3 lata. Studia licencjackie Pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień oraz  studia magisterskie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalność nauczycielska. Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN […]

mgr Aneta Grabowska

Staż pracy jako nauczyciel 5 lat. Studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku biologia ze specjalnością nauczycielską oraz biologią eksperymentalną i środowiskową, również na UP ukończony kierunek […]

mgr Angelika Węgrzyn

Staż pracy jako nauczyciel 6 lat. Ukończone studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia licencjackie ukończone na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym. Dodatkowe […]

mgr Edyta Haber

Ukończone studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku politologia oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego z przygotowaniem pedagogicznym na Akademii Ignatianum w Krakowie. W pracy zawodowej stara się […]

mgr Teresa Pietrzyk

Staż pracy jako nauczyciel 7 lat. Ukończone studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia podyplomowe z Terapii Integracji Sensorycznej ukończone na […]
Skip to content